Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online programma’s die door Deminimaliseercoach.nl worden georganiseerd en aangeboden. Deelnemers die toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.


Online programma’s

Van onze online programma’s staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.


Betaling online programma’s

Betaling van het programma gebeurt via de website bij aankoop van het programma. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan gaat een deelnemer door de eerste termijnbetaling akkoord dat de volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien volgende termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, zal de toegang tot het programma worden beëindigd. Het is dan helaas niet meer mogelijk om het programma te volgen. Ook is toegang tot delen van het programma niet meer mogelijk. Door akkoord te gaan met betaling in termijnen is een deelnemer hiervan op de hoogte.


 Annulering

Na aanvang van een online programma is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van het betreffende programma is aangegeven.


Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer van een online programma niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Deminimaliseercoach.nl hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.


Aansprakelijkheid

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Deminimaliseercoach.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.


Mijn online programma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen en je te informeren. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan je alleen helpen door het delen van onze kennis en ervaringen


Alle producten en diensten die Deminimaliseercoach.nl aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik Deminimaliseercoach.nl aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.